Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ 
strany v PFD formáte k voľnému použitiu

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia,

v tejto neľahkej situácii, keď sú zavreté školy a deti ostali doma, každá škola, každý učiteľ a aj rodič hľadá spôsob ako vzdelávať svojich žiakov, svoje deti. 

Preto si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na časť pracovnej učebnice, konkrétne Prírodovedy pre 3. ročník ZŠ, ktorá bola spracovaná v rámci verejného obstarávania učebnice Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ Ministerstvom školstva. Hoci túto súťaž nevyhrala, sme presvedčení, že jej forma a spôsob spracovania, ktorý vedie žiakov k uvažovaniu nad prírodovednými javmi, k spájaniu a prepájaniu poznatkov dokáže byť užitočný aj v tejto situácii.

nakladatelství Didaktis s.r.o.

e-mail: obchod@didaktis.cz 
www.didaktis.cz

Didaktis s.r.o., Mlýnská 225/44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ25302230
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23705

Neprajete si dostávať obdobné správy? Kliknite na odkaz odhlásiť sa.