O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s nástupem letních prázdnin víme, že se mnozí z vás těšíte na zaslouženou dovolenou, nicméně ani během letních měsíců vám neuniknou novinky ze světa dotačních výzev. V červnovém vydání našich Dotačních novin vám přinášíme nejnovější trendy, inovace a inspirativní projekty, které stojí za pozornost. Nechte se inspirovat a připravte se na úspěšné letní měsíce plné možností.

V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřený na energetické úspory veřejných budov.

Dále jsme z více než 464 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybíráme výzvu zaměřenou na podporu projektů výstavby čistíren odpadních vod a rozvoje kanalizace. Hlavním cílem je intenzifikovat čistící procesy v čistírnách odpadních vod, aby bylo dosaženo efektivního odstraňování specifického znečištění. Dále bychom vás rádi informovali o dotaci, která podporuje vybudování, modernizaci a vybavení odborných prostorů souvisejících s přírodními vědami, polytechnickým vzděláváním, cizími jazyky a práci s digitálními technologiemi. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřená na revitalizaci kulturních památek a také na vybavení městských a obecních muzeí.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

V rámci Operačního programu Životní prostředí jsou nyní otevřeny dvě výzvy zaměřené na energetické úspory pro veřejný sektor. Chcete snížit spotřebu energie a zároveň efektivně hospodařit s vodou či využívat moderní systémy nuceného větrání? Přečtěte si náš nový článek, v kterém se dozvíte, na co všechno lze získat dotaci, jak se vypočítává výše podpory a na co si dát pozor.

Více informací
Výzva je zaměřena na podporu projektů výstavby čistíren odpadních vod a rozvoje kanalizace. Hlavním cílem je intenzifikovat čistící procesy v čistírnách odpadních vod, aby bylo dosaženo efektivního odstraňování specifického znečištění. Součástí výzvy jsou také opatření, která slouží k omezení vypouštění odpadních vod z odlehčování do kanalizace, jako jsou akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění a další. Výzva přispívá k ochraně životního prostředí a udržitelnému hospodaření s vodními zdroji.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba či dostavba kanalizace, retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

VÝŠE PODPORY:
Max. míra podpory je 85 % z celkových způsobilých výdajů (dle typu opatření).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 30. 8. 2023 do 30. 9. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

V rámci této dotace je možné získat finanční podporu na vybudování, modernizaci a vybavení odborných prostorů souvisejících s přírodními vědami, polytechnickým vzděláváním, cizími jazyky a práci s digitálními technologiemi. Dotace je určena pro zařízení zaměřená na zájmové a neformální vzdělávání a také pro instituce podporující celoživotní učení.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na vybudování, modernizaci a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

ŽADATEL:
Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

VÝŠE PODPORY:
Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 13. 7. 2023 do 31. 12. 2027.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

V rámci této dotace je možné žádat o finanční podporu pro revitalizaci kulturních památek a také pro vybavení městských a obecních muzeí.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na revitalizaci kulturních památek a expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických edukačních center, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidenci a dokumentaci mobiliárních fondů, ochranu muzejních sbírek a parkovišť u památek.

ŽADATEL:
Vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

VÝŠE PODPORY:
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 19. 7. 2023 do 31. 12. 2027.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny