O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s nastupujícím novým rokem jsme opět nezaháleli a připravili přehled zajímavých dotačních tipů na podporu vašich projektů. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřený na novelu zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatele v praxi.

Dále jsme z více než 391 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybrali několik zajímavých dotačních titulů. Prvním z nich je výzva zaměřená na podporu pořízení bezemisních vozidel a také na budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty. Rovněž bychom vás rádi informovali o dotaci, která podporuje vznik nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit na území Ústeckého kraje. Poslední zmíněnou výzvou je podpora výzkumných projektů navázaných na akce COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědních oblastí.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a úspěšný vstup do nového roku 2024 vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Po půlročním testování „technické novely“ zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek jsme připravili exkluzivní článek praktických zkušeností. Objevte s námi zajímavé a především užitečné případy, které nám pomohly úspěšně aplikovat poslední novinky při realizaci zakázek.

Připravte se na tipy, které vám usnadní cestu k úspěchu ve světě veřejných zakázek.

Více informací
Cílem výzvy je podpora pořízení bezemisních vozidel  a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na vybudování neveřejné infrastruktury dobíjecích stanic a na nákup bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla). Podporované kategorie silničních vozidel M1 (osobní), N1 a N2 do 4,25t (nákladní).

ŽADATEL:
Malé, střední podniky a velké podniky.

VÝŠE PODPORY:
Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti/komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou). Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru. Výše dotace je poskytována dle kategorie bezemisního vozidla nebo typu dobíjecí stanice.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2025.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpořit vznik nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit na území Ústeckého kraje.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na výdaje na zahájení, rozšíření výroby, poskytovaní služeb a zlepšení fungování malých a středních podniků..

ŽADATEL:
Podnikající fyzické a právnické osoby, nebo fyzické osoby nepodnikající, mající sídlo, pobočku nebo provozovnu, nebo trvalý pobyt (v případě fyzických osob nepodnikajících), nebo místo podnikání (v případě, že jsou žadatelé OSVČ) na území Ústeckého kraje.

VÝŠE PODPORY:
Max. 80 % z celkových způsobilých výdajů (min. 50 tis. Kč, max. 500 tis. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 1. 2024 do 30. 9. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je a podpora výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na návrhy projektů základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědních oblastí.

ŽADATEL:
Výzkumné organizace, malé nebo střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Alokace 210 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 14. 12. 2023 a končí dne 2. 2. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny