O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

ať už si v těchto jarních dnech konečně začínáte užívat probouzející se přírody, nebo se naopak snažíte nahnat práci před nadcházejícími svátky, určitě oceníte náš měsíční přehled zajímavých výzev, které pro vás pečlivě hlídáme.

Z více než 368 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybíráme výzvu zaměřenou na podporu inovací a zvyšování konkurenceschopnosti firem, která je určená pro malé a střední podniky z celé ČR a to včetně Prahy. Cílem tohoto programu je usnadnit prosazování inovací ve firmách. Dále vám přinášíme informace o podpoře nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které mají pomoci malým a středních podnikům zajistit výrazný posun v digitalizaci (například prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat, efektivnějším propojením a řízením firemních procesů apod.). Další výzva se zaměřuje na poskytování úvěrů na investiční aktivity malých a středních podnikatelů v uhelných regionech. Newsletter uzavíráme informacemi o podpoře rozvoje podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji, a to prostřednictvím zakládání nových podniků a zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Cílem programu je podpořit usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách, především v malých a středních podnicích. Zaměření projektu může být na inovaci produktu/služby, inovaci procesu, organizační inovaci nebo jejich libovolnou kombinaci. Výhodou tohoto programu je, že finanční prostředky získáte předem na váš účet.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Náklady nezbytné pro zavedení inovace – osobní náklady, pořízení dlouhodobého majetku, náklady na odpisy nástrojů a vybavení, režijní náklady, náklady na podpůrné služby (např. konzultace, poskytování kancelářských prostor, databází, cloudových služeb a datových úložišť, průzkum trhu, laboratorní služby atd.).

ŽADATEL:
Malé a střední podniky z celé ČR (včetně Prahy).

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů, max. 20 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 17. 4. 2023 do 9. 6. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace poskytuje podporu malým a středním podnikům v České republice i na zahraničních trzích při zvyšování jejich digitální úrovně. Finanční prostředky jsou určeny na nákup a implementaci pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou automatizovat, digitalizovat a efektivně propojit firemní procesy. Cílem této dotace je posunout společnost dále v digitalizaci a tím zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na pořízení nevýrobního hardwaru, softwaru a služby (špičkové informační systémy, vnitropodnikové sítě, HW pro zajištění vnitřní konektivity, logistické systémy a technologie, monitorovací systémy, HW pro distanční přístup, externě nakupované služby poradců, expertů či znalců v oblasti IT ad.).

ŽADATEL:
Malé a střední podniky z celé ČR (kromě území hl. m. Prahy).

VÝŠE PODPORY:
Max. 40 % z celkových způsobilých výdajů, max. do výše nevyčerpané de minimis.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 3. 7. 2023 do 2. 11. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Program TRANSFORMACE nabízí bezúročné úvěry pro investiční aktivity malých a středních podnikatelů v uhelných regionech, tedy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Tyto finanční prostředky mají za cíl podpořit rozvoj podnikatelské činnosti v těchto regionech.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Úvěr lze využít k pořízení strojů a zařízení, k pořízení technologických postupů, softwaru, programů a licencí, pořízení budov včetně pozemků či jejich technickému zhodnocení.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky s provozovnami v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 mil. Kč, s podílem financování až 90 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 17. 4. 2023 do 31. 12. 2026.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Program má za cíl podpořit rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji a to prostřednictvím stimulace k zakládání nových podniků a zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva, a to jak formou samostatné výdělečné činnosti fyzických osob, tak i právnických osob.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na pořízení dlouhodobého či drobného hmotného majetku a materiálu, služby, cestovné, režijní a administrativní náklady apod.

ŽADATEL:
Začínající malý podnik, který má sídlo nebo trvalé bydliště Ústeckém kraji.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů, max. 200 tis. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 10. 4. 2023 do 15. 5. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny