O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s příchodem teplejších dnů a rozkvétající přírody přichází i nové květnové vydání Dotačních novin, plné inspirace a dotačních tipů. Bez ohledu na to, zda si užíváte radosti z probouzejícího se jara nebo se soustředíte na plnění svých pracovních úkolů, přinášíme vám pečlivě vybraný přehled zajímavých výzev. Přečtěte si o nejnovějších trendech, inovacích a inspirativních projektech, které nás obklopují, a nechte se inspirovat pro další úspěšné měsíce.

V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřený na dotační příležitosti pro společnosti působící v oblasti finančních technologií.

Dále jsme z více než 339 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybrali několik zajímavých dotačních titulů. Prvním z nich je výzva zaměřená na poskytování podpory pro zvýšení počtu podniků disponujících infrastrukturou pro výzkum a vývoj a také pro rozvoj a posílení jejich výzkumných a inovačních schopností. Dalším je výzva na podporu společných projektů českých subjektů a zahraničních partnerů v oblasti aplikovaného výzkumu. Poslední zmíněnou výzvou je podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol. Tato podpora poskytována prostřednictvím spolupráce s odborně zaměřenými malými a středními podniky, které přispívají k praktickému rozvoji a přípravě mladých talentů.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

V našem článku jsme se zaměřili na nejzajímavější dotační příležitosti pro společnosti působící v oblasti finančních technologií. Přinášíme tak přehled programů a poskytujeme základní popis podporovaných výdajů. Pokud chcete získat podrobnější informace, neváhejte si přečíst náš článek.

I když jsou v době vydání Dotačních novin již uzavřené tři programy (The Country for the Future, Aplikace a TREND), nezoufejte! Tyto programy pravidelně vyhlašují nové výzvy a veřejné soutěže. Můžete si prohlédnout jejich podmínky a případně se připravit na další kolo. Sledujte nás na sociálních sítích, kde pravidelně přinášíme čerstvé dotační tipy.

Více informací
Cílem výzvy je poskytnout podporu pro zvýšení počtu podniků disponujících infrastrukturou pro výzkum a vývoj a pro rozvoj a posílení jejich výzkumných a inovačních schopností. Tato podpora je zaměřena na zakládání nebo rozšiřování center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, které zahrnují pořízení nezbytných technologií, zařízení a dalšího vybavení pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a investice do budov (novostavby a stavební úpravy).

ŽADATEL:
Malé a střední podniky, small mid-caps (podniky do 500 zaměstnanců) a mid-caps (podniky do 3 000 zaměstnanců) z celé ČR mimo Prahu.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů (min. 2 mil. Kč, max. 100 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 2. 6. do 25. 9. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Program DELTA 2 je zaměřený na podporu společných projektů českých subjektů a zahraničních partnerů v oblasti aplikovaného výzkumu. Každý projekt musí mít minimálně jednoho zahraničního partnera z lokality, kde sídlí partnerská zahraniční organizace (Korejská republika; Sasko, Spolková republika Německo; Spojené státy americké; Stát Izrael; Tchaj-wan).

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na osobní náklady (včetně stipendií), náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů, náklady na smluvní výzkum, náklady na materiál nebo drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, režijní náklady (energie, kancelářské potřeby, podpůrný personál a další).

ŽADATEL:
Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi nebo dalšími podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 74 % z celkových uznatelných nákladů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 18. 5. do 19. 7. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Výzva podporuje výkon praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktickou přípravu studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím spolupráce s odborně zaměřenými malými a středními podniky.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na investiční výdaje spojené s projektem (např. na zařízení, stroje, nezbytné sítě, drobné stavební úpravy), dále na vybavení přímo spojené s projektem (např. na drobný hmotný majetek, nábytek, hardware a software, materiál nezbytný pro výuku) a na neinvestiční náklady (např. na smluvní plnění instruktorů a lektorů, služby koordinátorů vzdělávání, provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku).

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů (min. 0,5 mil. Kč, max. 10 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 6. do 29. 12. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny