O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

zima pomalu, ale jistě končí a vy se v aktuálním jarním březnovém čísle Dotačních novin můžete těšit na další porci informací z oblasti grantů a dotací. Jako vždy pro vás máme připraveno několik zajímavých výzev. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu chodníků nebo cyklostezek.

Z více než 466 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybíráme výzvu, která se zaměřuje podporu výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují. Dále vás informujeme o dotaci na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Poslední výzva, kterou vám přinášíme je směřována na podporu revitalizace, modernizace a dostupnost stávajícího veřejného prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil několik zajímavých výzev zaměřených na výstavbu a rekonstrukci chodníků, autobusových zálivů, zastávek a cyklostezek. V našem článku se dozvíte specifika jednotlivých výzev, na co lze žádat a jaká je výše podpory.

Více informací
Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

VÝŠE PODPORY:
Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 3. 2. 2023 do 15. 6. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na pořízení přístrojového a laboratorního vybavení, pořízení materiálu nezbytného pro zprovoznění nově pořizovaného přístrojového a laboratorního vybavení, stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah), atd.

ŽADATEL:
Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků. Obec do 10 000 obyv. včetně a společnost 100% vlastněná obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

VÝŠE PODPORY:
Max. 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně, max. 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 5. 5. 2022 do 31. 12. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Výzva podporuje revitalizaci, modernizaci a dostupnost stávajícího veřejného prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na zkvalitnění veřejného prostranství a ekosystémových služeb. Na revitalizaci, modernizaci a dostupnost stávajícího či nového veřejného prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Dále lze čerpat na revitalizaci a úpravu nevyužívaných ploch.

ŽADATEL:
Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, veřejné a státní vysoké školy, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce.

VÝŠE PODPORY:
Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 100 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 23. 1. 2024 do 10. 6. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny