O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v únorovém čísle Dotačních novin vás seznámíme s dalšími novinkami ze světa grantů a dotací. Jako vždy pro vás máme připraveno několik výzev. Nejprve si můžete přečíst článek o zajímavé dotaci ze Státního fondu podpory investic, která je určena na revitalizaci brownfieldů či výstavbu nových budov na jejich původním místě.

Z více než 538 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybíráme výzvu, která se zaměřuje na odborné učebny středních škol, podpora je zaměřena na modernizaci a vybavení učeben. Dále vás informujeme o dotaci na rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Poslední výzvu, kterou vám představíme, je podpora oběhového hospodářství. Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, materiálové přeměny, chemické recyklace odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil několik zajímavých výzev zaměřených na rekonstrukci stávajících brownfieldů či výstavbu nových budov na jejich původním místě. V našem článku se dozvíte, specifika jednotlivých výzev, jaký je mezi výzvami rozdíl a co mají společného.

Více informací
Cílem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na stavbu, přístavbu, nástavbu, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku.

ŽADATEL:
Dobrovolné svazky obcí, kraje, obce, organizační složky státu, školské právnické osoby, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 2. 2023 do 31. 12. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace na  podporu rozvoje infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur, tj. investic do jejich klíčového vybavení.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na pořízení přístrojového a laboratorního vybavení, pořízení materiálu nezbytného pro zprovoznění nově pořizovaného přístrojového a laboratorního vybavení, stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah), atd.

ŽADATEL:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí,, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost a ostatní právnické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových investičních výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. 2 2023 do 25. 8. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výstavbu inovativních projektů třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů.

ŽADATEL:
Dobrovolné svazky obcí, kraje, obce, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, organizační složky státu, fyzické osoby podnikající, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, nadace a obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti a družstva, církve a církevní organizace, městské části, příspěvkové organizace, státní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Max. výše podpory se bude odvíjet dle limitů specifických článků GBER.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 2. 2023 do 31. 7. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny