O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s příchodem podzimu máme pro vás připraveno nové říjnové vydání Dotačních novin, které vás opět zavede do světa dotačních možností. V úvodu tohoto čísla jsme pro vás připravili dva články. První z nich se bude věnovat tématu dotací pro robotizaci, automatizaci a digitalizaci firem v menších obcích a městech, zatímco druhý článek se bude zabývat výběrovým řízením malého rozsahu.

Dále jsme z více než 475 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybrali několik zajímavých dotačních titulů. Prvním z nich je výzva zaměřená na malé a střední podniky, ve které je možné pořídit nové stroje, technologické zařízení, vybavení, SW řešení, IT infrastrukturu a služby. Druhá a zároveň poslední výzva se týká podpory profesního vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců ve firmách zasažených transformací. Tato výzva je podporována Moravskoslezským krajem, Ústeckým krajem a Karlovarským krajem.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Místní akční skupiny (MAS) nabízejí jedinečnou příležitost získat dotace pro rozvoj technologií a inovací ve vašem podnikání. Tento článek vám přináší podrobný přehled, jak získat finanční podporu na nákup moderních technologií, které vám pomohou zvýšit konkurenceschopnost a efektivitu vaší firmy v menších obcích a městech.

Dozvíte se, kdo může o dotaci žádat a jaké jsou podmínky. Také se dozvíte, kde a kdy jsou vyhlášeny výzvy na podání žádostí, jakým způsobem se projekty hodnotí, a na co je možné získat dotaci.

Více informací
   

Čeká vás výběrové řízení malého rozsahu (VZMR)? Zajímá vás vzor výběrového řízení na dodavatele nebo hledáte vzor oznámení výsledku výběrového řízení? Vše potřebné naleznete v našem článku.

Více informací
Cílem výzvy je podpořit MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Na pořízení výrobních i nevýrobních strojů (robotů, aditivních technologií, měřicích či testovacích technologií, manipulačních či skladových systémů ad.), komunikační či identifikační infrastrukturu (počítače, monitory, servery, aktivní i pasivní prvky sítě LAN, čtečky, snímače, čipy ad.), či software (CRM, BI, ERP, MES, MIS, CAD/CAM ad.). Dále na služby expertů, software poskytovaný v rámci SaaS, školení, certifikace aj.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 60 % z celkových způsobilých výdajů (ZV min. 5 mil. Kč, max. 50 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 22. 11. 2023 do 15. 2. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpořit profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců ve firmách zasažených transformací. Obdobné výzvy jsou vyhlášeny pro Ústecký kraj a Karlovarský kraji.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na profesní vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Podporováno bude zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví, např. technické a další odborné vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a IT dovedností, jazykové vzdělávání apod.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky (vyjma OSVČ), velké podniky, profesní a podnikatelská sdružení.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů (min. 850 tis. Kč, max. 2 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 29. 9. 2023 do 30. 6. 2026.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny