O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

ať už si v těchto jarních dnech konečně začínáte užívat probouzející se přírody, nebo se naopak snažíte nahnat práci před nadcházejícími svátky, určitě oceníte náš měsíční přehled zajímavých výzev, které pro vás pečlivě hlídáme. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřen na rekonstrukci veřejných budov či místních komunikací. 

Více než 508 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybíráme výzvu zaměřenou na technologie pro úpravu, sběr a distribuci srážkových a šedých vod v budovách veřejného sektoru s cílem maximalizovat jejich užití. Dále vás informujeme o dotaci v oblasti bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel (sociální bydlení). Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřena na podporu výstavby nájemních bytů.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) opět vyhlásilo dotace na opravu místních komunikací a rekonstrukci veřejných budov. Avšak letošní výzva se v některých oblastech liší od předchozích let, například výší podpory a hodnocení projektů. Pokud vás tato výzva zaujala, podrobnější informace najdete v našem článku.

Více informací
Tato výzva cílí na projekty, které se zaměřují na vybudování technologií pro úpravu, sběr a distribuci srážkových a šedých vod v budovách veřejného sektoru, s cílem maximalizovat jejich užití.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na realizaci opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody, opatření pro řízenou dotaci podzemních vod, vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod.

ŽADATEL:
Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 2. 2023 do 31. 10. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Výzva přispívá k sociálnímu začlenění marginalizovaných komunit a znevýhodněných skupin, včetně osob se zvláštními potřebami, integrovanými opatřeními v oblasti bydlení a sociálních služeb.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

ŽADATEL:
Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků. Obec do 10 000 obyv. včetně a společnost 100% vlastněná obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

VÝŠE PODPORY:
Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 90 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 26. 9. 2022 do 29. 8. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na výstavbu nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné.

ŽADATEL:
Právnická osoba, která má své sídlo na území některého z členských států EU; státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 90 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 5. 2023 a ukončení výzvy bude Fond informovat 30 dní před jejím ukončením.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny