O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

abychom vám zpříjemnili tyto parné letní měsíce, přinášíme nový newsletter plný osvěžujících dotačních tipů. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřený na dotace a zvýhodněné úvěry na výstavbu bytů pro obce.

Dále jsme z více než 455 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření. Dále bychom vás rádi informovali o dotaci, která podporuje posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřená na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a příjemně strávenou druhou půlku prázdnin vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Přinášíme nový článek plný informací o dotačních programech a zvýhodněných úvěrech na podporu dostupného bydlení pro roky 2023 a 2024! Podpora se zaměřuje na různé skupiny budoucích nájemců, včetně seniorů, mladých rodin a sociálně znevýhodněných osob.

Chcete vědět více o dotačních titulech a programech? Přečtěte si náš článek a zjistěte, jak můžete získat podporu na výstavbu samostatných bytů či bytových domů ve vaší obci. Využijte jedinečnou příležitost a získejte finanční podporu pro váš bytový projekt!

Více informací
Cílem výzvy je podpořit a motivovat obce a další samosprávné celky k realizaci projektů zadržování vody v krajině. Tato podpora má za účel zlepšit stav vodního prostředí a zároveň zvýšit odolnost proti povodním. Výzva se zaměřuje na projekty jako revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a další protipovodňová opatření, která mohou efektivněji zadržovat vodu a snižovat riziko povodní a následných škod.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv, zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti, vytváření a obnova tůní (mokřadů), malých vodních nádrží a realizace protipovodňových opatření.

ŽADATEL:
Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 7. 6. 2023 do 31. 1. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace na posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu. Na posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů (min. 2 mil. Kč, max. 10 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 10. 4. do 10. 9. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, na vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích.

ŽADATEL:
Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

VÝŠE PODPORY:
Min. výška celkových způsobilých výdajů je 130 tis. Kč, max. výška na projekt není stanovena.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. 6. 2023 do 31. 12. 2027.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny