O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin jsme pro vás připravili bohatou dávku zajímavých informací a novinek ze světa dotací. Na začátek tohoto čísla vás zveme k přečtení našeho nejnovějšího článku, který se věnuje dotaci na vybudování či rekonstrukci budov pro zřízení dětských skupin.

Dále jsme z více než 488 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu rozvoje neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb. Dále bychom vás rádi informovali o dotaci, která podporuje výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie. Dotace je určena pro regiony v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřená na revitalizaci budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov. Dotace je určena pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Přečtěte si náš nejnovější článek, v kterém zjistíte detailní informace o možnosti získat až 100% dotaci na stavbu, rekonstrukci nebo nákup budovy pro zřízení dětských skupin. Pokud jste právnickou osobou z veřejného sektoru (např. obcí, krajem, vysokou školou nebo státními institucemi), tento článek je pro vás.

Zjistěte více a podpořte dětské skupiny ve vašem regionu!

Více informací
Cílem výzvy je rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury, její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na nákup vybudovaných komunikačních tras – optických vláken, výdaje na zemní a stavební práce spjaté s budováním a modernizací komunikační infrastruktury a pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku.

ŽADATEL:
Kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 14. 5 2024 do 30. 4. 2025.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Dotace je určena pro regiony v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výstavbu a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy (např. výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, atd.). Dále výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru (např. instalace tepelného čerpadla, kotle na biomasu, solárně termických systémů, fotovoltaických systémů, vodohospodářské infrastruktury, kompostáren).

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP), obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem), státní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Alokace je vyhlášena ve výši 214 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 27. 9. 2023 do 30. 9. 2024

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov ve veřejném sektoru. Dotace je určena pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu, výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, mimo jiné také na dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP), Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

VÝŠE PODPORY:
Alokace je vyhlášena ve výši 237 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 27. 9. 2023 do 30. 9. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny