O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

zima pomalu, ale jistě končí a vy se v aktuálním jarním březnovém čísle Dotačních novin můžete těšit na další porci informací z oblasti grantů a dotací. Jako vždy pro vás máme připraveno několik zajímavých výzev.

Z více než 443 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybíráme výzvu, která se zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje nových produktů, výrobních postupů a služeb a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. Dále vás informujeme o dotaci na podporu rozvoje celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků. Další výzva podporuje realizaci vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřena na  podporu nákupu poradenských služeb za účelem získání certifikátů nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Veřejná soutěž programu TREND je zaměřena na podporu projektů, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na realizaci výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

ŽADATEL:
Podniky všech velikostí a výzkumné organizace (pouze v roli partnera).

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 6. 4. 2023 do 24. 5. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Program slouží k podpoře projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Projekty by měly směřovat do jednoho z následujících cílů – udržitelná, přístupná a bezpečná doprava; automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava; nízkoemisní a ekologická doprava.

ŽADATEL:
Podniky všech velikostí a výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 27. 4. 2023 do 28. 6. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace podporuje realizaci vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

ŽADATEL:
Obchodní korporace (obchodní společnosti, družstva), OSVČ, státní podniky a organizace, evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.

VÝŠE PODPORY:
Max. 95 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. 3. 2023 do 16. 6. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora nákupu poradenských služeb pro malé a střední podniky za účelem získání certifikátů nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 17. 4. 2023 do 4. 9. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny