O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin jsme pro vás připravili bohatou dávku zajímavých informací a novinek ze světa dotací. Na začátek tohoto čísla vás zveme k přečtení našeho nejnovějšího článku, který se věnuje nově vyhlášeným a velmi žádaným výzvám pro podnikatele.

Dále jsme pro vybrali několik zajímavých dotačních titulů z více než 355 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor. Prvním z nich je výzva zaměřená na udržitelné hospodaření s vodou. Dále bychom vás chtěli informovat o podpoře na předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami a zvýšení podílu recyklovaných materiálů ve výrobcích. Poslední námi vybraná výzva se soustředí na podporu výstavby a modernizace sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů, zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů či zařízení pro energetické využití odpadů (včetně bioplynových stanic). Tyto dvě zmíněné výzvy se tak navzájem vhodně doplňují a pokrývají širokou škálu aktivit spojených s odpady.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Podzimní smršť dotací pro podnikatele z OP TAK právě započala!

Nebuďte pozadu a přečtěte si náš nový článek, který vám poskytne přehled o starších, nových i plánovaných výzvách tohoto podzimu.

Více informací
Cílem výzvy je podpořit udržitelné hospodaření s vodou, tzn. opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na stroje a zařízení, inženýrské sítě (pouze k instalaci technologií, ne přivedení sítí k místu realizace), inženýrské činnosti (externě nakupované služby autorizovaných osob do výše 5 % nákladů dodávky stavby) a stavby (nezbytně nutné pro realizaci opatření). Mezi podporované aktivity patří zvýšení účinností rozvodů, snížení spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity, využití dešťové vody a recyklace nebo cirkulace vody v rámci hospodaření podniku. Obecně lze konstatovat, že jakákoliv aktivita, která po měření spotřeby vody před a po realizaci projektu vede k prokazatelně vyčíslitelné úspoře vody, je z pohledu zaměření výzvy podpořitelná.

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 60 % z celkových způsobilých výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 2. 10. 2023 do 28. 6. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami a zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na pořízení technologií, strojů a zařízení včetně případného softwaru nezbytného pro funkčnost strojů a zařízení. Mezi podporované aktivity patří znovupoužití vlastního výrobního odpadu, předcházení vzniku odpadů, zvýšení recyklovatelnosti výrobků, protektorování pneumatik, výroba polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin, snížení spotřeby kritických surovin a získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny.

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 60 % z celkových způsobilých výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 2. 10. 2023 do 29. 3. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, konkrétně téma využití odpadů. Dotace je určena pro ITI Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na podporu výstavbu a modernizaci sběrných dvorů (včetně odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů), třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů, zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů či zařízení pro energetické využití odpadů (včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů).

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, městské části hl. města Prahy, zájmová sdružení právnických osob, podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů (dle konkrétního opatření).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 27. 9. 2023 do 30. 9. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny