O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

ani v novém roce nezahálíme a představujeme vám přehled zajímavých výzev, které byly v lednu vyhlášeny. V úvodu našich Dotačních novin vám přinášíme nejnovější článek zaměřený na dotace určené pro výstavbu domů pro seniory, stacionáře či chráněného bydlení.

Dále jsme z více než 683 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu veřejných služeb, kultury, sportu a rekreace v Moravskoslezském kraji. Rádi bychom vás také informovali o dotaci, která podporuje instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Poslední výzva, kterou přinášíme, je zaměřená na podporu sběru a svozu odpadů, což zahrnuje provoz sběrných dvorů, implementaci door-to-door systémů a zavedení systému PAYT („Pay-as-You-Throw“). Kromě toho bude též poskytována podpora pro prevenci vzniku odpadů, například prostřednictvím kompostérů, RE-USE center a podpory vratného nádobí a obalů.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

 Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevírá dveře k financování projektů v oblasti sociální péče. Zajímá vás, na co lze získat dotaci, jaká je výše dotace nebo kdo jsou oprávnění žadatelé?

Čtěte náš nejnovější článek a zjistěte všechny důležité informace!

Více informací
Cílem výzvy je podpořit veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci v Moravskoslezském kraji.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace lze čerpat v rámci aktivity kultura na výstavbu a modernizaci muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí, které uchovávají hornické dědictví a paměť regionu, na opravu a zachování veřejně přístupných kulturních památek hornického dědictví nebo památek, které byly prokazatelně zasaženy těžbou uhlí, a také na výstavbu a modernizaci kulturních a komunitních center a domů. V rámci aktivity sport a rekreace je možné čerpat na výstavbu a modernizaci multifunkčních rekreačních areálů (pláže, kempy, tábořiště, přírodní koupaliště, výletiště), na výstavbu a modernizaci venkovních sportovišť, a dále na výstavbu a modernizaci návštěvnických a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí. V rámci aktivity brownfieldy je možné čerpat na regeneraci brownfieldů pro účely s veřejným zájmem.

ŽADATEL:
Dobrovolné svazky obcí, kraje, obce, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, Vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace a obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti a družstva, církve a církevní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 90 % z celkových způsobilých výdajů. (min. 1 mil. Kč, max. 120 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 11. 10. 2023 do 31. 12. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. Dále může být podpořeno systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE. Také na zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

ŽADATEL:
Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

VÝŠE PODPORY:
Max. 75 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem této výzvy je organizace sběru a svozu odpadů, což zahrnuje provoz sběrných dvorů, implementaci door-to-door systémů a zavedení systému PAYT („Pay-as-You-Throw“). Kromě toho bude též poskytována podpora pro prevenci vzniku odpadů, například prostřednictvím kompostérů, RE-USE center a podpory vratného nádobí a obalů.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace lze čerpat na přechodu na oběhové hospodářství, účinně využívající zdroje, výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálního odpadu včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“). Dále na kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, a podporu prevence vzniku odpadu. V neposlední řadě na podporu prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 31. 1. do 30. 8. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny