O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

ani v novém roce nezahálíme a představujeme vám přehled zajímavých výzev, které byly v lednu vyhlášeny.

Z více než 509 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor jsme vybrali několik zajímavých dotačních titulů. Prvním z nich je výzva zaměřená na dotování kulturních a kreativních služeb, například on-line marketingu nebo webdesignu. Dále vás informujeme o veřejné soutěži na podporu komercializace průlomových inovačních řešení. Další výzva v našem portfoliu je zaměřená na výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, zahrnující bioplynové stanice pro zpracování odpadů. Poslední zmíněnou výzvou je podpora zachování základní funkce poskytovaných služeb na venkově. Tato výzva se soustředí na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Cílem výzvy je propojit malé a střední podniky s kulturními a kreativními sektory.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na následující aktivity: architekturu, interiérový design, design nábytku, průmyslový a produktový design, módní design, světelný design, design služeb, UX design, film, video, televize, fotografie, grafický design, branding, herní průmysl, hudba, zvuk, informační a komunikační technologie, kulturní dědictví, marketingové strategie, on-line marketing, práce s texty, řemesla a webdesign.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů (min. 50 tis. Kč, max. 150 tis. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 2. do 29. 2. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem věřené soutěže je podpora komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti; na komercializaci průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů, na návrhy projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru.

ŽADATEL:
Malé nebo střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů (max. 730 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 18. 1. 2024 do 6. 3. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpořit výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů, dále na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic a na výrobu paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25.

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, městské části hl. města Prahy, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby podnikající, národní podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů (Alokace 500 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 31. 1. do 26. 4. 2024

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora zachování základní funkce poskytovaných služeb na venkově. Tato výzva se soustředí na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Cílem výzvy je podpora oblasti udržitelného rozvoje venkova, zejména zachování základní funkce poskytovaných služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel. Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde je jediná prodejna potravin a bez podpory není schopna pokračovat v provozu.

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty (obce, podnikající právnické či fyzické osoby) provozující prodejnu v obci s méně než 1 000 obyvateli nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž místní část má méně než 1 000 obyvatel.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů (min. 25. tis. Kč, max. 100 tis. Kč)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 4. 3. do 28. 3. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny