O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s nástupem letních prázdnin víme, že se mnozí z vás těšíte na zaslouženou dovolenou, nicméně ani během letních měsíců vám neuniknou novinky ze světa dotačních výzev. V červnovém vydání našich Dotačních novin vám přinášíme nejnovější trendy, inovace a inspirativní projekty, které stojí za pozornost. Nechte se inspirovat a připravte se na úspěšné letní měsíce plné možností.

V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřený na nově schválenou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. V článku se dozvíte o změnách, které novela přinese, a důsledcích pro příjemce dotace.

Dále jsme z více než 338 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybrali několik zajímavých dotačních titulů. Prvním z nich je výzva zaměřená na finanční podporu malých a středních podniků, které se rozhodnou využít možnosti účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Další výzva se zaměřuje na podporu odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a také rekultivaci starých skládek. Poslední výzvou, kterou vám představujeme, je podpora podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Tato výzva má za cíl podpořit inovace, modernizaci a optimalizaci výrobních procesů.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Zajímá vás, jaké změny v procesu zadávání veřejných zakázek nás brzy čekají? Přečtěte si náš článek, který se zaměřuje na nedávno schválenou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Neztrácejte se v dlouhých paragrafech, náš souhrnný článek vám poskytne všechny důležité informace.

Více informací
Cílem této dotační výzvy je podpořit účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na pronájem výstavní plochy včetně stánku (pronájem, grafický návrh, připojení k inženýrským sítím, připojení k internetu, zařízení, montáž, instalace exponátů, demontáž,…), poplatky spojené s účastí na veletrhu (parkovné, vstupenky, vystavovatelské průkazy, povinné pojištění,…), dopravu exponátů, stánku i jeho vybavení tam i zpět, marketingové a propagační materiály.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů (min. 200 tis. Kč, max. 2 450 tis. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 19. 6. do 30. 10. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na sanaci kontaminovaných lokalit, které byly analyzovány z hlediska rizika a byla zde zjištěna kontaminace představující neakceptovatelné ohrožení lidského zdraví nebo ekosystémů. Tato dotace má za cíl podpořit opatření k odstranění závažných kontaminantů a obnovu přírodního prostředí.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na průzkumné geologické práce, stavební práce související s přípravou lokality pro sanační zásah, výdaje na manipulaci, odvoz a odstranění odpadů ze sanace, výdaje na in-situ metody sanace (stabilizace, injektáž atd.), výdaje na provoz sanačního systému, likvidace staveniště, měření a zkoušky k prokázání průběžného či konečného dosažení projektových parametrů, likvidace hydrogeologických objektů, vyhodnocování a zpracování závěrečných zpráv, záznam do SEKM, spotřební materiál (zejména filtrační a sorpční), zařízení k zachycování nebo odstraňování kontaminace, solidifikační a stabilizační pojiva, materiály, látky a chemikálie pro sanaci podzemních vod a podporu procesů přirozené atenuace, inertní zeminy, zpracování studie proveditelnosti, zpracování aktualizované analýzy rizik, rezerva apod.

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, městské části hl. města Prahy, společenství vlastníků jednotek, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 6. do 31. 8. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků působících v oblasti zpracování zemědělských produktů. Cílem této výzvy je podpora inovací, modernizace a optimalizace výrobních procesů s důrazem na zvýšení výkonnosti, kvality a tržního potenciálu podniků ve zpracovatelském sektoru zemědělství.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, také na investice přímo související s finální úpravou, balením a značením výrobků, dále na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov včetně nezbytného zázemí (např. technické místnosti a sociální zázemí), investice do znovuvyužití odpadních vod, skladování zpracovávaných surovin a výrobků, výstavbu či rekonstrukci čistírny odpadních vod, dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv, investice související s uváděním zemědělských produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, prodejní automaty, tvorba e-shopů,…) apod.

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel nebo výrobce potravin či krmiv.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů (min. 100 tis. Kč, max. 30 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 22. 8. do 12. 9. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny