O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

ani v novém roce nezahálíme a představujeme vám přehled zajímavých výzev, které byly v lednu vyhlášeny. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek z našeho pera, který je zaměřen na vzdělávací instituce, které můžou žádat o dotace na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a i konzervatoří. Kromě vybavení typu nábytek výzva podporuje i nákup předmětů do laboratoří, IT, hardware nebo software.

Následně z více než 578 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor pro vás vybíráme výzvu, kterou můžete využít na podporu zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče. Dále jsme si připravili výzvu na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Poslední výzvu, kterou vám představíme je podpora realizace nových nebo stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Jednou ze zajímavých výzev je dotace na stavební úpravy odborných učeben SŠ či VOŠ a jejIch vybavení. V našem článku se dozvíte, na jaké konkrétní aktivity je možné čerpat, kdo může být žadatelem dotace. Velkou zajímavostí této výzvy je skutečnost, že podporu můžou získat i žadatelé na území hlavního města Prahy.

Více informací
Cílem výzvy je zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na integrovanou péče, integraci zdravotních a sociálních služeb, podporu rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče dle aktivit A a B: A) Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče. B) Zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím.

ŽADATEL:
PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

VÝŠE PODPORY:
Max. míra podpory 85 % z celkových způsobilých výdajů. Pro PO OSS je míra podpory až 100 % a pro NNO je míra podpory 95 %. Pro aktivitu A je maximální z celkových způsobilých výdajů 41,8 mil. Kč. Pro aktivitu B je maximální z celkových způsobilých výdajů 80 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 29. 11. 2022 do 30. 11. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu o výstavbu, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. 10. 2022 do 6. 10. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny