O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v únorovém čísle Dotačních novin vás seznámíme s novinkami ze světa grantů a dotací.

Z více než 501 aktuálně otevřených výzev pro podnikatele jsme pro vás vybrali dotace v oblasti technologického rozvoje, zemědělství, potravinářství a vinařství, energetického využívání odpadů a udržitelného hospodaření s vodou.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Cílem této výzvy je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS identifikovat lokální problémy a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro malé a střední podniky na venkově.

Aktuálně jsou přijímány žádosti například v MAS SVATOJIŘSKÝ LES a MAS STŘEDNÍ HANÁ. Pro další území doporučujeme sledovat příslušné MAS nebo naše webové stránky.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na dlouhodobý hmotný majetek (např. pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení), dlouhodobý nehmotný majetek (např. SW řešení, IT infrastruktury), služby a nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů).

ŽADATEL:
Mikro, malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Dle zahájení příjmu příslušné MAS.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora regionálního zemědělství, včetně vinařství a potravinářské výroby ve Zlínském kraji.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na osvětové, edukativní a informační akce spojené s ukázkami prvovýroby zemědělských aktivit, včetně vinařství, tradiční potravinářské výroby ve Zlínském kraji směřující ke zvýšení povědomí o výrobě regionálních produktů. Také na propagaci zemědělského hospodaření a potravinářské výroby a podporu vytvoření systému uplatnění nebo využití regionálních potravin pro zásobování škol a zdravotních zařízení. Podpora propagace práce v oblasti regionálního zemědělství, a potravinářské výroby na školách příp. dalších organizacích a institucích ve Zlínském kraji.

ŽADATEL:
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající v zemědělství, vinařství a potravinářství, kteří zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců, komory, zájmové sdružení právnických osob, obce, svazky obcí a příspěvkové organizace obcí, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, školy a školská zařízení.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů (min. 50 tis. Kč, max. 250 tis. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 25. 3. 2024 do 19. 4. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpořit výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů, dále na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic a na výrobu paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25.

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, městské části hl. města Prahy, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby podnikající, národní podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 31. 1. do 26. 4. 2024

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpořit udržitelné hospodaření s vodou, tzn. opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Mezi podporované aktivity patří zvýšení účinností rozvodů, snížení spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity, využití dešťové vody a recyklace nebo cirkulace vody v rámci hospodaření podniku. Obecně lze konstatovat, že podpořitelná je jakákoliv aktivita, která vede k prokazatelně vyčíslitelné úspoře vody.

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky. Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

VÝŠE PODPORY:
Max. 60 % z celkových způsobilých výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 2. 10. 2023 do 28. 6. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny