O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s radostí pro vás neustále hlídáme veškeré dotační příležitosti, a tak nebude žádnou novinkou, že hned v úvodu tohoto čísla Dotačních novin jsme připravili článek, který reaguje na nedávné zveřejnění indikativního harmonogramu výzev pro rok 2023 v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Zaměřili jsme se především na výzvy, které jsou mezi podnikatelskými subjekty nejoblíbenější, a přidali k nim pár důležitých informací, samozřejmě včetně toho, kdy můžeme očekávat jejich vyhlášení.

Následně z více než 353 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybíráme tipy na tři z nich – na podporu výstavby větrných elektráren, dále výzkumu a vývoje nových produktů a služeb se zaměřením na technologie 5G a na závěr na poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a krásné podzimní dny vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Pokud sledujete naše sociální sítě, jistě budete vědět, že indikativní harmonogram výzev v OP TAK na rok 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo již koncem září. V rozpočtu jsou na následující rok připravené finanční prostředky v hodnotě téměř 18 mld. Kč pro podnikatelské subjekty, které budou moci využít ke spolufinancování projektů, např. v oblastech výzkumu, vývoje a inovací nebo digitalizace a digitální infrastruktury. Pokud vás tedy zajímá, kdy můžete tyto výzvy a další informace o nich očekávat, pusťte se do čtení.

Více informací
Cílem výzvy je podpořit efektivní a šetrné nakládání s obnovitelnými zdroji energie, zvyšování jejich podílu, snížení spotřeby primárních zdrojů energie a podpora podnikatelských subjektů ve využití obnovitelných zdrojů energie.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na výstavbu větrných elektráren.

ŽADATEL:
Malé, střední nebo velké podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 80 % z celkových způsobilých výdajů a max. 15 mil. EUR na projekt.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 8. 9. 2022 do 1. 2. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem těchto podniků v globálních hodnotových řetězcích. Podpořeny budou projekty výzkumu a vývoje nových produktů, výrobních postupů a služeb se zaměřením na využití technologií 5G.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na osobní náklady, náklady na stroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů, náklady na smluvní výzkum, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky, patenty a ostatní nepřímé náklady.

ŽADATEL:
Podniky, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími podniky či ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (formou kolaborativního výzkumu).

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 6. 10. 2022 do 23. 11. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Přínosem má být zvýšení konkurenceschopnosti podniku a podpora řešení hospodářských a sociálních následků krize.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na nákup služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace. Nakupované služby se musí zaměřovat na následující oblasti: nákup a prodej, marketing a péče o zákazníky, projektové a procesní řízení, výroba a technologie, finance, logistika, komunikace a vzdělávání zaměstnanců nebo datová integrace.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 11. 10. 2022 do 31. 3. 2023, nebo do vyčerpání alokace.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny