O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

ani v novém roce nezahálíme a představujeme vám přehled zajímavých výzev, které byly v lednu vyhlášeny.

Z více než 350 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybíráme výzvu, která je určena pro malé a střední podniky, které mají zájem poptat služby od výzkumných organizací pro zahájení nebo zefektivnění vlastních inovačních aktivit. Dále vás informujeme o výzvách zaměřených na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, jako jsou podzemní či povrchové vody, sedimenty, horninové prostředí či půdní vzduch, nebo na zabezpečení stád a to zejména před útoky vlka. Poslední výzva, kterou vám přinášíme je směřována na Plzeňský kraj. Jedná o podporu vzniku a rozvoje mladých inovativních firem, kterého bude dosaženo díky jejich zapojení do inkubačního programu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

ŽADATEL:
Malé a střední podniky (podnikající fyzické osoby a právnické osoby).

VÝŠE PODPORY:
Max. 75 % z celkových způsobilých výdajů, max. do výše 1 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 2. 2023 do 1. 2. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, městské části hl. města Prahy, společenství vlastníků jednotek, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 2. 2023 do 31. 5. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda, a to zejména před útoky vlka obecného. Dále výzva nabízí podporu za účelem modernizace záchranných stanic a center pro ohrožené druhy živočichů.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů a modernizace či rozšíření stávající záchranné stanice či záchranného centra CITES.

ŽADATEL:
Záchranné stanice a centra CITES, zemědělské subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 18. 1. 2023 do 31. 10. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje mladých inovativních firem z Plzeňského kraje, kterého bude dosaženo díky zapojení vybraných firem do inkubačního programu realizovaného v Podnikatelském a inovačním centru BIC Plzeň.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na projekty vybraných firem jako neinvestiční účelová dotace na realizaci inkubačního plánu, tedy na nákup specifických služeb, které povedou k očekávánému rozvoji jejich podnikání a dále k vývoji nebo zavádění nových inovativních produktů/služeb do praxe. Tato účelová dotace může být poskytnuta firmám, které působí v Plzeňském kraji. Samotné služby přitom mohou být realizovány i mimo Plzeňský kraj (např. v zahraničí).

ŽADATEL:
Malé a střední podniky (podnikající fyzické osoby a právnické osoby).

VÝŠE PODPORY:
Max. 90 % z celkových způsobilých výdajů, max. do výše 400 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 2. 2023 do 7. 2. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny