O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s příchodem podzimu máme pro vás připraveno nové říjnové vydání Dotačních novin, které vás opět zavede do světa dotačních možností. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřený na dotace na rekonstrukce či výstavby prostor pro zájmové, neformální či celoživotní vzdělávání.

Dále jsme z více než 640 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu úsporných opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru. Další výzva má za cíl podpořit vybudování a rozšíření kompostáren či pořízení techniky sloužící pro koncové zpracování kompostu. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřená na podporu  rozvoje elektronických služeb v oblasti zdravotnictví.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Zajímá vás, jak můžete získat dotaci na rekonstrukci či výstavbu odborných učeben ve vašem kraji? Nejnovější článek v Dotačních novinách vám představuje dvě atraktivní výzvy, které vám mohou pomoci získat dotaci na realizaci vašeho projektu.

Čtěte více v našem článku a nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost!

Více informací
Cílem výzvy je podpořit úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na snížení energetické náročnosti veřejných budov, na zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, na zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod), dále na výstavbu či rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

ŽADATEL:
Městské části hlavního města Prahy, obce a dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, státní organizace, národní podnik, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

VÝŠE PODPORY:
Výše příspěvku je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 16. 10. 2023 do 29. 2. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Hlavním zaměřením této výzvy je poskytnutí podpory pro zařízení určená ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů a na aplikaci kompostu vyrobeného z těchto zařízení na zemědělskou půdu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat v aktivitě A na pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele. V aktivitě B na totéž, pouze může být žadatel kompostárna či bioplynová stanice. V aktivitě C bude podpořena intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren, výstavba nových kompostáren či výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových bioplynových stanic před zapravením do orné půdy.

ŽADATEL:
Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelské subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů (dle aktivity).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 9. 2023 do 1. 5. 2024

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je rozvoj elektronických služeb v oblasti zdravotnictví. Tato výzva je vhodná pro obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na rozvoj elektronických služeb, zlepšení kvality poskytované péče při využívání informačních technologií a postupů v oblasti zdravotnictví prostřednictvím nových či modernizovaných informačních systémů a procesů.

ŽADATEL:
Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

VÝŠE PODPORY:
Min. výše celkových způsobilých výdajů není stanovena, max. výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na jednoho poskytovatele zdravotních služeb (max. 28 mil. Kč) a na záchranných službách (max. 5 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 28. 11. 2023 do 28. 11. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny