O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s nastupujícím novým rokem jsme opět nezaháleli a připravili přehled zajímavých dotačních tipů na podporu vašich projektů. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřený na dotace na FVE pro obce.

Dále jsme z více než 537 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras, atd.)  Dále bychom vás rádi informovali o dotaci, která podporuje údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřená na podporu oběhového hospodářství v Moravskoslezském kraji.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a úspěšný vstup do nového roku 2024 vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Začněte nový rok s inovativním zdrojem financování pro obce. Modernizační fond otevírá dveře pro obce s maximálně 3 000 obyvateli, nabízí až 75 % dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE), a to na projekty včetně systémů bateriové akumulace a renovací střech.

Čtěte více v našem článku a nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost!

Více informací
Cílem výzvy je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů ČR.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci v rámci Dotační titul 1 – Podpora nadregionálních aktivit, lze čerpat na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů. Dotační titul 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, lze čerpat na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Dotační titul 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, lze čerpat na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu provozované a spravované nepodnikatelskými subjekty, respektive podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury.

ŽADATEL:
Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, mikroregiony/dobrovolný svazek obcí, oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, nestátní nezisková organizace působící v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty a provozovatelé certifikovaných TIC.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů. (min. 250 tis. Kč, max. 30 000 tis. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 2. 1. do 29. 2. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je trvalá udržitelnost kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti.

ŽADATEL:
Obce, město, městysy, spolky (sdružení) a nadace, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastníci objektů, vlastníci pozemků, (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí, uživatelé pozemků, na němž objekt stojí.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů, dle počtu obyvatel. (min. 15 tis. Kč, max. 300 tis. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 2. do 14. 2. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpořit projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výstavbu inovativních projektů třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů vyjma některých odpadů.

ŽADATEL:
Dobrovolné svazky obcí, kraje, obce, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce, státní podniky, organizační složky státu, fyzické osoby podnikající, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, nadace a obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti a družstva, církve a církevní organizace, městské části, příspěvkové organizace, státní organizace. (Min. 8 mil. Kč, celkový objem finančních prostředků 300 mil. Kč).

VÝŠE PODPORY:
Max. výše podpory se bude odvíjet dle limitů specifických článků GBER.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 6. 12. 2023 do 31. 10. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny