O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v únorovém čísle Dotačních novin vás seznámíme s dalšími novinkami ze světa grantů a dotací. Jako vždy pro vás máme připraveno několik výzev.

Z více než 383 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor vybíráme výzvu, která se zaměřuje na komercializaci průmyslových inovativních řešení a růst a rozvoj malých a středních podniků. Dále vás informujeme o dotaci na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy. Další výzva se týká Pardubického kraje, jejíž cílem je „nastartovat“ inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je pro kraj Vysočina. Cílem tohoto programu je podpora inovačních aktivit podnikatelských subjektů vedoucích ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti a k rozvoji aktivního inovačního prostředí regionu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Veřejná soutěž cílí na podporu komercializace průlomových inovačních řešení a růst a rozvoj malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti, popř. bude žadatelům nabídnuta pomoc se zapojením do EIC Acceleratoru.

ŽADATEL:
Malý a střední podnik.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 30. 3. do 17. 5. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Výzva podporuje modernizaci, výstavbu či vybavení manipulačních zařízení překladišť kombinované dopravy.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na modernizaci či výstavbu překladišť kombinované dopravy s veřejným přístupem (a to buď trimodální, tzn. silnice-železnice-voda nebo bimodální, tzn. silnice-železnice) anebo pořízení manipulačních zařízení pro takováto překladiště.

ŽADATEL:
Provozovatelé multimodální dopravy, dopravci, zasilatelé.

VÝŠE PODPORY:
Max. 49 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 21. 2. do 28. 4. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem podprogramu voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Poradenské služby, průzkum trhu/marketingová strategie, přístupy do specializovaných znalostních databází, nákup materiálu pro pořízení prototypu, vzorku, pořízení specializovaného software, tvorba webových stránek, pořízení domény, digitalizace provozu ad.

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty podnikající méně než 1 rok a podnikatelské subjekty podnikající 1–3 roky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 27. 3. do 30. 4. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem programu je podpora inovačních aktivit podnikatelských subjektů vedoucích ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti a k rozvoji aktivního inovačního prostředí regionu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, výrobků, materiálů, metod, digitální audit zahrnující zhodnocení digitální zralosti podniku, identifikaci inovačního potenciálu v oblasti digitalizace výroby a doporučení potenciálních, technologicky nezávislých řešení, zpracování strategie digitální transformace výroby nebo její části apod.

ŽADATEL:
Podnikatelé (právnické i fyzické osoby), kteří vznikli nejpozději k datu 31. 12. 2019, zaměstnávající minimálně 1 zaměstnance (ke dni podání žádosti) a podnikají v oblasti odvětvové klasifikace CZ-NACE – Zpracovatelský průmysl nebo Informační a komunikační činnosti.

VÝŠE PODPORY:
Max. 80 % z celkových způsobilých výdajů, max. 200 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 15. 3. do 15. 10. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny